Show simple item record

Social end economic aspects of sustaineble mobility in the Smart Cities concept

dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorJungwirth Tomáš
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:24Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:24Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-695600095205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73283
dc.description.abstractV této diplomové práci je řešeno téma sociálních a ekonomických aspektů udržitelné mobility v konceptu Smart Cities. V teoretické části jsou objasněna vybraná teoretická východiska Smart City, udržitelné mobility a PESTLE analýzy. Praktická část se věnuje analýzám současné a budoucí městské mobility. Následným porovnáním analýz jsou identifikovány dopady mobility především na ekonomické a sociální prostředí městských sídel budoucnosti. Výstupem práce je seznam determinantů udržitelné mobility, které jsou doporučením pro strategické plánování a řízení měst. V závěru je zhodnocení celé diplomové práce a poukázání na její přínos.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on theme of social and economic aspects of sustainable mobility in the concept of Smart Cities. The first part of thesis sets a theoretical back-ground and deals with topics such as Smart City, sustainable mobility and PESTLE anal-ysis. The second part then applies this theory to analyses of current and future urban mobility. The subsequent comparison of both analyses identifies impacts of mobility primarily on the economic and social environment of urban settlements of the future. The output of this diploma thesis is a list of sustainable mobility determinants, which are a recommendation for strategic planning and urban management. This thesis is then concluded with a summary and a brief overview of the benefits it provides.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSmart City,udržitelná mobilita,sociální a ekonomické aspekty mobility,budoucnost,elektromobilita,PESTLE analýzacze
dc.subjectSmart City,sustainable mobility,social and economic aspects of mobility,future,elec-tromobility,PESTLE analysiseng
dc.titleSociální a ekonomické aspekty udržitelné mobility v konceptu Smart Citiescze
dc.titleSocial end economic aspects of sustaineble mobility in the Smart Cities concepteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record