Show simple item record

Design and realization of a system of electronically tunable anti-roll stabilizers for the project Formule Student

dc.contributor.advisorNečas Martin
dc.contributor.authorBalcar Pavel
dc.date.accessioned2017-11-09T10:48:20Z
dc.date.available2017-11-09T10:48:20Z
dc.date.issued2017-08-13
dc.identifierKOS-595143887405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73197
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem systému pro elektronické nastavování tuhosti zkrutných stabilizátorů pro vůz kategorie Formula Student SAE. V práci je rozebrán mechanický návrh polohování stabilizátorů, návrh hardwaru a softwaru elektronických jednotek pro samotné ovládání stabilizátorů a taktéž jednotky multifunkčního volantu formule, která komunikuje s jednotkou stabilizátorů po sběrnici CAN. Dále je zde popsáno testování systému, jeho přínos pro formulový vůz a navrženo několik rad pro možný budoucí vývoj systému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of electronic system for semiactive actuation of anti roll bars for vehicle of Formula Student SAE category. Description of mechanical designation, hardware and software designation of electrical units for own electronic actuation of anti roll blades and also electronic unit in multifunctional steering wheel, comunicating with the other unit via CAN bus, could be found here. Testing of system, benefits of usage of such a system for Formula Student SAE vehicles and advices for possible future development are described in the end of this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFormula student,semiaktivní odpružení,zkrutné stabilizátory,CANcze
dc.subjectFormula student,semiactive suspension,anti-roll bars,CANeng
dc.titleNávrh a realizace systému elektronicky nastavitelných zkrutných stabilizátorů pro vůz projektu Formule Studentcze
dc.titleDesign and realization of a system of electronically tunable anti-roll stabilizers for the project Formule Studenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-08
dc.contributor.refereePelikán Jan
theses.degree.disciplineMechatronikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record