Show simple item record

Active Vibration Suppression by Planar Piezo Transducers

dc.contributor.advisorŠika Zbyněk
dc.contributor.authorKarlíček Jindřich
dc.date.accessioned2017-11-09T10:48:19Z
dc.date.available2017-11-09T10:48:19Z
dc.date.issued2017-08-25
dc.identifierKOS-593779872505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73196
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá aktivním snižováním vibrací vetknutého tenkého ocelového plechu pomocí rovinných piezoelektrických aktuátorů a senzoru. V práci jsou popsány základní přístupy modelování poddajných soustav s piezoelektrickými prvky a přístupy aktivního snižování vibrací. Je vytvořen numerický model pomocí softwaru ANSYS Workbench. Na základě naměřených dat z experimentální struktury je pomocí aplikace MATLAB System Identification Toolbox identifikován dynamický model ve formě stavového popisu, který je použit pro syntézu LQR a H-infinity regulátoru jejichž funkce je následně simulačně ověřena. Regulátor H-infinity je implementován do experimentální struktury a jeho funkce je prověřena na reálném systému.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the problem of active vibration suppression of thin steel cantilever beam using planar piezoelectric actuators and sensor. First some basic approaches in modelling of flexible structures with piezoelectric components are introduced and then general principles of active vibration control are presented. Finite element model of cantilever beam is created using the ANSYS software. Then on the basis of experimentally measured I/O data of presented structure dynamical model in state-space form is identified using MATLAB System Identification Toolbox. Such a model is then used for synthesis of LQR and H-infinity regulator, which is implemented to the experimental structure and its performance is the experimentally evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectaktivní tlumení vibrací,piezoelektrické aktuátory,LQR,H-infinity,HIFOOcze
dc.subjectactive vibration suppression,piezoelectric actuators,LQR,H-infinity,HIFOOeng
dc.titleAktivní snižování vibrací pomocí rovinných piezoaktuátorůcze
dc.titleActive Vibration Suppression by Planar Piezo Transducerseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-09-08
dc.contributor.refereeBeneš Petr
theses.degree.disciplineMechatronikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record