Show simple item record

Kinematic simulation and verification in NC Simul SW

dc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorNečas Martin
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:56Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:56Z
dc.date.issued2017-07-15
dc.identifierKOS-593779727605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73096
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na verifikaci a simulaci s využitím software NC SIMUL. V teoretické části jsou vysvětleny možnosti verifikace a simulace v moderních CAM software. Dále je popsán modulární systém NCSIMUL SOLUTIONS zabývající se danou problematikou. Předmětem experimentální části je tvorba kinematického modelu frézky Slovtos FCM 22 CNC a testování kinematického modelu pomocí několika vytvořených NC programů. V závěru je představeno porovnání vytvořeného kinematického modelu a jeho realizace na skutečném stroji.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is based on verification and software simulation of NC SIMUL. In a theoretical part, the verification variability and modern CAM software simulation are explained. Further, the NCSIMUL SOLUTIONS modular system, dealing the same issue, is described. The subject of experimental part is a creation of kinematic model of milling machine Slovtos FCM 22 CNC and testing of its kinematic model. Finally, the comparison of created kinematic model and its final real machine realization is introduced.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNC SIMUL,VERIFIKACE,SIMULACE,NC PROGRAM,SOFTWAREcze
dc.subjectNC SIMUL,VERIFICATION,SIMULATION,NC PROGRAM,SOFTWAREeng
dc.titleKinematická simulace a verifikace s využitím NC Simulcze
dc.titleKinematic simulation and verification in NC Simul SWeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereePreis Karel
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record