Show simple item record

Technology innovation of specific componentdc.contributor.advisorRázek Vítězslav
dc.contributor.authorKašpar David
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:53Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:53Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.identifierKOS-593779726305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73093
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je vytvoření způsobu výroby vybraného dílce a následné navržení inovace. V práci jsou rozebrány technologické postupy, volba strojů a nástrojů potřebná k výrobě součásti. Ve stávajícím způsobu výroby se díl nejprve obrábí na soustruhu NEF 600, následně se přesune na vertikální centrum Hedelius C80, kde se provedou vrtací a frézovací operace. V navržené inovaci se výroba realizuje na soustruhu CTX beta 800 linear s poháněnými nástroji. Pro oba způsoby výroby byla vytvořena simulace obrábění v CAM softwaru TopSolid a získán NC kód. Technologie jsou na závěr porovnány na základě technicko-ekonomického zhodnocení.cze
dc.description.abstractSubject of this bachelor thesis is to create a method of production of selected part and consequently proposing of innovation. At work are analysed the technological practices, choice of machine tools and cutting tools required for the manufacture of component. In the existing method of production is the part firstly machined in a lathe NEF 600, subsequently moves to the vertical center Hedelius C80, where will be carry out drilling and milling operations. In the proposed innovation, the production will be realized in CTX beta 800 linear with a driven tools. For both production methods was created machining simulation in the CAM software of TopSolid and obtained the NC code. Technologies are compared on the basis of technical-economic evaluation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObráběcí stroj,obráběcí nástroj,CAD/CAM,NC kód,obrábění,odlitek,litinacze
dc.subjectMachine tool,cutting tool,CAD/CAM,NC code,machining,casting,cast ironeng
dc.titleInovace technologie výroby zadaného dílcecze
dc.titleTechnology innovation of specific componenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeHavel Jan
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record