Show simple item record

Buckling of rods with additional boundary conditions

dc.contributor.advisorMareš Tomáš
dc.contributor.authorBariekzahy Ramez
dc.date.accessioned2017-11-09T10:45:04Z
dc.date.available2017-11-09T10:45:04Z
dc.date.issued2017-08-10
dc.identifierKOS-593779619805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73060
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou ztráty stability přímých prutů. Konkrétně je v ní provedeno odvození Eulerovy metody vzpěru, které je rozšířeno o další případ uložení. Dále se zabývá pruty s pružným uložením, které lépe vystihují reálné případy a pruty s proměnným průřezem. Rovněž jsou v práci uvedeny hodnoty kritických sil a postupy jejich odvození včetně podrobného popisu jednotlivých kroků.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with issues of buckling of rods. Specifically, there is implemented derivation of Euler's columns, which is extended by an additional type of support. Furthermore, the thesis looks into columns with elastic constraints, which are closely related to real cases and it also looks into columns with variable cross section. The work involves critical buckling loads as well as the derivation and description of respective steps.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVzpěr prutů,Eulerova metoda,kritická síla,pružné uložení,proměnný průřezcze
dc.subjectBuckling of rods,Euler?s method,critical load,elastic constraints,variable cross sectioneng
dc.titleZtráta stability prutů s dodatečnými okrajovými podmínkamicze
dc.titleBuckling of rods with additional boundary conditionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereeVítek Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record