Show simple item record

Corrosion protection of surface Zr alloys using a system of thin layers - the study of surface processes and statesdc.contributor.advisorKratochvílová Irena
dc.contributor.authorLajčinová Magdaléna
dc.date.accessioned2017-11-09T10:44:56Z
dc.date.available2017-11-09T10:44:56Z
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifierKOS-593779592305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73052
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých prostrediach a na rozhraniach a komplikácie spojené s absorpciou vodíka. Ďalšia kapitola teoretickej časti je zameraná na tenké vrstvy, a to na polykryštalické diamanty (PCD) a keramiku. Ďalej sú rozobrané dve metódy na analýzu povrchových procesov a stavov: Ramanova spektroskopia - na štúdium PCD - a röntgenová prášková difrakcia - na štúdium keramiky. V práci sú uvedené aj grafy Ramanových spektier pre nanodiamanty na zirkónovom substráte a pre molybdén na substráte oceli.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with anticorrosive protection of zirconium alloys using a system of thin layers. Basic characteristics of the problem are studied in the theoretical part of the work - processes of corrosion of Zr alloys, specifically processes in respective environments and interfaces, and complications associated with hydrogen absorption. Next chapter of theoretical part is dedicated to thin layers, specifically to polycrystalline diamonds (PCD) and ceramics. Further, two methods for surface analysis are analysed: Raman spectroscopy - to study PCD - and X-ray diraction - to study ceramics. There are graphs of Raman spectra for PCD on zirconium substrate and molybdenum on steel substrate presented in this thesis.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkeramika,korózia,polykryštalické diamanty,Ramanova spektroskopia,tenké vrstvy,XRD,zirkónové zliatinycze
dc.subjectceramics,corrosion,polycrystalline diamonds,Raman spectroscopy,thin layers,XRD,zirconium alloyseng
dc.titleAntikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavůcze
dc.titleCorrosion protection of surface Zr alloys using a system of thin layers - the study of surface processes and stateseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-08-31
dc.contributor.refereeVlček Jan
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record