Now showing items 1-20 of 20

   Subject
   CASTEP,computer simulations,infrared spectroscopy,Materials Studio,phonons,SrTiO3,X-ray diffraction [1]
   CASTEP,fonony,infračervená spektroskopie,Materials Studio,počítačové simulace,rentgenová difrakce,SrTiO3 [1]
   ceramics,corrosion,polycrystalline diamonds,Raman spectroscopy,thin layers,XRD,zirconium alloys [1]
   DFT,diglycolamide,radiolytic stability,Fukui function [1]
   DFT,diglykolamidy,radiolytická stabilita,Fukuiho funkce [1]
   EuTiO3,fonony,infračervená spektroskopie,magnetodielektrická vazba,multiferoika,terahertzová spektroskopie [1]
   EuTiO3,infrared spectroscopy,magnetodielectric coupling,multiferroics,phonons,terahertz spectroscopy [1]
   keramika,korózia,polykryštalické diamanty,Ramanova spektroskopia,tenké vrstvy,XRD,zirkónové zliatiny [1]
   Laser-ultrasound methods, third-order elastic constants, surface acoustic waves, Fe-Pd [1]
   Laserově-ultrazvukové metody, elastické konstanty třetího řádu, povrchové akustické vlny, Fe-Pd [1]
   oxidase, protein crystallography, X-ray structural analysis, diffraction data processing [1]
   oxidation,protecting zirconium alloys,polycrystalline diamond layer,hydrogen uptake [1]
   oxidácia,ochrana zirkoniových trubiek,polykryštalická diamantová vrstva,absorbcia vodíka [1]
   oxidáza, proteinová krystalografie, rentgenová strukturní analýza, zpracování difrakčních dat [1]
   Plasmon resonance,focused ion beam,Langmuir-Blodgett method,polystyren nanospheres,self-assembly [1]
   Plasmonová resonance,fkusovaný iontový svazek,metoda Langmuira a Blodgettové,polystyrenové nanokuličky,samouspořádání} [1]
   polovodič, bodový defekt, heterostruktura, luminiscenční spektroskopie [1]
   Rentgenová difrakce, perovskitová struktura, skandáty vzácných zemin, SmScO3, TbScO3 [1]
   semiconductor, point defect, heterostructure, luminiscence spectroscopy [1]
   X-ray diffraction, perovskite structure, rare-earth scandates, SmScO3, TbScO3 [1]