Show simple item record

Absolute angle system IMASdc.contributor.advisorNečas Martin
dc.contributor.authorPrůcha Jaroslav
dc.date.accessioned2017-11-09T10:44:42Z
dc.date.available2017-11-09T10:44:42Z
dc.date.issued2017-08-12
dc.identifierKOS-593779579605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73042
dc.description.abstractTématem této práce jsou absolutní úhlové snímací systémy. V rešeršní části byly stručně shrnuty hlavní principy měření úhlu natočení. Nejprve je uveden obecný fyzikální princip a dále je představena nejpodstatnější problematika charakteristická pro jednotlivé principy měření úhlu. V praktické části byl analyzován absolutní úhlový snímací systém IMAS a byly prozkoumány možnosti jeho oživení. Především šlo o objasnění vlivu vůle a důvodu použití tří resolverů při jeho konstrukci.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of this thesis explores the problematics of angle measurement. The major principles of angle measurement are introduced, a brief summary of their respective physical nature is given and the most important problematics of each principle is briefly investigated. The practical part aims to analyze and reuse an absolute angle measurement system IMAS, with the biggest emphasis being put on identifying the role of backlash in the functionality of the system and illumination of the reasoning behind the use of three resolvers in the original design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměření úhlu,IMAS,vůle,mechatronikacze
dc.subjectangle measurement,IMAS,backlash,mechatronicseng
dc.titleAbsolutní úhlový snímací systém IMAScze
dc.titleAbsolute angle system IMASeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-06
dc.contributor.refereePelikán Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record