Show simple item record

Analysis of the mechanical properties of pressed cilinders when loaded by axial forcesdc.contributor.advisorVítek Karel
dc.contributor.authorShchankin Yan
dc.date.accessioned2017-11-09T10:44:12Z
dc.date.available2017-11-09T10:44:12Z
dc.date.issued2017-08-18
dc.identifierKOS-593779567705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73022
dc.description.abstractTato práce zkoumá mechanické vlastnosti nalisovaného spoje při zatížení spoje osovými silami. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných nádob, nalisovaných nádob a spojů. Praktická část obsahuje analytický návrh nalisovaného spoje pro přenos axiálního zatížení. Dále nasledují numerické experimenty metodou konečných prvků realizované pomocí specializovaného systému SIMULIA Abaqus. V rámci numerických experimentů se porovnávají výsledky MKP s analytickým řešením. Potom nasleduje návrh konstrukčních úprav pro zvýšení únosnosti spoje při statickém a dynamickém zatížení osovými silami.cze
dc.description.abstractThis work contains the investigation of the mechanical properties of interference fit when loaded by axial forces. The theoretical part includes the detailed theory of thick-walled cylinders, pressed cylinders and joints. The practical part contains an analytical calculation of an interference fit for the axial force transmission. After that, there are numerical experiments using the finite element method realized by the specialized SIMULIA Abaqus system. In this part the results of FEM are compared with the analytical solution. There follows a design of some modifications to increase the permissible load when the joint is loaded by static and dynamic axial forces.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnalisovaný spoj,nalisovaná nádoba,tlustostěnná nádoba,silnostěnná nádoba,osová síla,axiální síla,analytický návrh,nalisování zastudena,nalisování zatepla,podélné lisování,příčné lisování,metoda konečných prvků,MKP,Abaqus,numerické experimenty,konstrukční úpravy,statické namáhání,dynamické namáhánícze
dc.subjectinterference fit,pressed joint,pressed cylinder,axial force transmission,analytical calculation,press fit,shrink fit,finite element method,finite element analysis,FEM,FEA,Abaqus,numerical experiments,structural modifications,static force,dynamic forceeng
dc.titleANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ SPOJE OSOVÝMI SILAMIcze
dc.titleAnalysis of the mechanical properties of pressed cilinders when loaded by axial forceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-14
dc.contributor.refereeKuželka Jiří
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record