Show simple item record

Measurement system analysis



dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorRohlena Petr
dc.date.accessioned2017-11-09T10:43:35Z
dc.date.available2017-11-09T10:43:35Z
dc.date.issued2017-07-12
dc.identifierKOS-587865256405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72995
dc.description.abstractTato bakalářská práce si pokládá za cíl seznámit Vás s pojmem analýza systému měření. Analýza systému měření v anglickém překladu Measurement System Analysis je známá technika sloužící pro posouzení systému měření s určitou sadou postupů k posouzení a vyhodnocení zvoleného systému měření. V teoretické části bakalářské práce je detailně popsána a vysvětlena analýza systému měření, nejistoty měření a vyskytující se typy nejistot. Dále jsou popsány zdroje nejistot, variabilita procesu měření a variabilita polohy a šíře. V poslední kapitole jsou vysvětleny metody pro výpočet ukazatelů opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Praktická část bakalářské práce se zabývá provedením analýzy systému měření, postupem analýzy. V neposlední řadě tato praktická část popisuje numerickou a grafickou analýzu výsledků.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is intended to introduce you to the concept of measurement system analysis. Measurement System Analysis is a well-known technique used to evaluate the measurement system with a set of procedures for assessing and evaluating the selected measurement system. In the theoretical part of the bachelor thesis is described and explained in detail the analysis of measurement system, measurement uncertainty and types of uncertainty. The sources of uncertainties, the variability of the measurement process, and the variability of position and width are described. The last chapter explains the methods for calculating the repeatability and reproducibility indicators. The practical part of the bachelor thesis deals with the analysis of the measurement system, the analysis process. Last but not least, this practical part describes the numerical and graphical analysis of the results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAnalýza systému měření,metoda rozpětí,reprodukovatelnost,opakovatelnost,způsobilost měřenícze
dc.subjectMeasurement system analysis,range method,reproducibility,repeatability,measurement capabilityeng
dc.titleAnalýza systému měřenícze
dc.titleMeasurement system analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeMacháček Pavel
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record