Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová podpora internetového obchodu 

   Author: Kristýna Slepičková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Hlava Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zaměřuje zejména na internetový marketing, jeho nástroje a jejich ná-slednou analýzu pro vybraný internetový obchod. Diplomová práce je rozvržena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická ...