Show simple item record

THE CONVERSION OF THE FORMER INDUSTRIAL SITE IN ŽELEZNÝ BROD

dc.contributor.advisorRothbauer Zdeněk
dc.contributor.authorKopča Tadeáš
dc.date.accessioned2017-06-25T15:58:25Z
dc.date.available2017-06-25T15:58:25Z
dc.date.issued2017-06-11
dc.identifierKOS-597873486705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70845
dc.description.abstractTěžitěm mojí diplomové práce je znovuvyužití starého továrního objektu tak, aby městu přineslo chybjějící občanskou vybavenosta a zároven bylo finančně udržitelné pro takto malé město jako je Železný Brod. Velikost budovy nabídla prostory hned pro několik funkcí, které se navzájem podporují, ale jsou schopné fungovat samostatně jak prostorově tak i provozně . Program budovy vychází z informací získaných jak z územního plánu města, tak i z veřejného průzkumu a dobrému porozumění místní situace. Výraznou část tvoří hasičská zbrojnice, která je přes velkou sportovní halu propojena s restaurací a fitness centrem. Výsledná podoba návrhu zapouje do veřejného prostoru atraktivní část okolo nábřeží náhonu a z druhé strany navazuje na nově vznikající náměstí. V návrhu se podařilo uplatnit většinu stanovených cíů a to i včetně šetrného přístupu k zachovalé původní fasádě celého objektu.cze
dc.description.abstractMy valuable work is to reuse the old factory building in order to bring the town a mistaken civic amenity and was financially sustainable for such a small town as Železný Brod. The size of the building offered space for a few functions that support each other but are capable of operating independently both spatially and operationally. The program of the building is based on information obtained both from the town planning plan and from a public survey and a good understanding of the local situation. A significant part of the fire station is connected to the restaurant and fitness center via a large sports hall. The resulting design fills an attractive area into the public space around the waterfront and, on the other hand, builds on the newly emerging square. The proposal has managed to apply most of the set objectives, including a gentle approach to the preserved original façade of the whole building.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkonverze,tovarna,železný brod,hasičská zbrojnicecze
dc.subjectconversion,industrial site,zelezny brod,fire stationeng
dc.titleKONVERZE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ŽELEZNÉM BRODĚcze
dc.titleTHE CONVERSION OF THE FORMER INDUSTRIAL SITE IN ŽELEZNÝ BRODeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeAlinče Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record