Show simple item record

Improvement of Contactless Smart Card Emulator in FPGAdc.contributor.advisorJeřábek Stanislav
dc.contributor.authorTitov Denis
dc.date.accessioned2017-06-25T15:52:13Z
dc.date.available2017-06-25T15:52:13Z
dc.date.issued2017-06-16
dc.identifierKOS-587864442505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70764
dc.description.abstractTato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC 14443-4. Pro splnˇen´i poˇzadavk°u t´eto normy byl zvolen hybridn´i pˇr´istup se dvˇema komponentami - FPGA a mikrokontroler. Komponenty jsou propojeny pomoc´i SPI.cze
dc.description.abstractThis thesis describes improvements to existing FPGA smart-card emulator. Run-time configuration was implemented and foundation for ISO/IEC 144434 based proprietary protocols support was laid out. To comply with these protocols requirements, hybrid approach with two components - FPGA and MCU - was used. Components are connected by SPI.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFPGA,mikrokontrol´er,ISO/IEC 14443-4,ˇcipov´e karty,emulacecze
dc.subjectFPGA,Microcontroller,ISO/IEC 14443-4,Smart card,Emulationeng
dc.titleVylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGAcze
dc.titleImprovement of Contactless Smart Card Emulator in FPGAeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-21
dc.contributor.refereeBuček Jiří
theses.degree.disciplineInformation Technologycze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformaticscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record