Show simple item record

CULTURAL HUB FLORENCdc.contributor.advisorKrátký Vladimír
dc.contributor.authorSkácel Marek
dc.date.accessioned2017-06-13T12:41:48Z
dc.date.available2017-06-13T12:41:48Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.identifierKOS-587865266105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70644
dc.description.abstractPráce se zabývá umístěním nového koncertního sálu na Florenci mezi vlakovými viadukty. Výsledkem by mělo být vytvoření nového kulturního centra v dané lokalitě a oživit tak dané místo. V rámci návrhu se počítá s přetvořením části autobusového nádraží, hlavně jeho parkovacích ploch a s využitím nefunkčního ramena Negrelliho viaduktu pro různorodé služby. Budova nového koncertního sálu s viadukty definuje nový veřejný prostor a nabízí obyvatelům i hudebníkům kvalitní hudební zážitek.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the location of a new concert hall in Florence between train viaducts. The result should be the creation of a new cultural center in a given location and a revival of the place. The proposal counts also with the transformation of a part of the bus station, mainly its parking areas, and the use of the Negrelli viaduct for a variety of services. Building of a new concert hall with viaducts defines a new public space and offers both residents and musicians a high quality music experience.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKoncertní sál, Praha, Florenc, filharmonie, viaduktcze
dc.subjectPhilharmonic Orchestra,Concert hall, Prague, Florenc, viaducteng
dc.titleKULTURNÍ HUB FLORENCcze
dc.titleCULTURAL HUB FLORENCeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBrix Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record