Show simple item record

Technological process of HVAC with regard to the most frequent causes of defects and complaints

dc.contributor.advisorVeselá Linda
dc.contributor.authorStarosta Jakub
dc.date.accessioned2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.available2017-06-13T12:40:26Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864384405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70576
dc.description.abstractV této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky spojenými s realizací vzduchotechniky. Zaměřuje se na správné zvolení způsobu výměny vzduchu v prostorách. Dále zde popisuje jednotlivé komponenty vzduchotechniky, jejich funkčnost a správnost použití. Autor analyzuje konkrétní technologické postupy montáže a zaměřuje se na vady vzniklé během projektování, realizace a užívání vzduchotechniky. Četnost těchto vad je následně vyhodnocena. K nejčastějším vadám je přidán komentář, jak těmto problémům předejít. Závěr práce je zaměřen na správnost provedení kontrol a zkoušek vzduchotechniky.cze
dc.description.abstractIn this Bachelor thesis, the author deals with defects and risks connected with realisation of the ventilation system. He focuses on the correct choice of the way of air change in spaces. The author also describes individual components of the ventilation system, their functionality and correct usage. The author analyses particular technological procedures of installation and he focuses on defects originated during the process of designing, realisation and usage of the ventilation system. Frequency of these defects is then evaluated. The most frequent defects are supplemented with comments on how to prevent them. The conclusion of this thesis is focused on the correct performance of checking and tests of the ventilation system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVzduchotechnika, vady vzduchotechniky, vyhodnocení závad, kontroly vzduchotechnikycze
dc.subjectVentilation system, defects of ventilation system, evaluation of defects, checking of ventilation systemeng
dc.titleZpracování obecného postupu provádění rozvodů VZT s ohledem na nejčastější příčiny vad a reklamacícze
dc.titleTechnological process of HVAC with regard to the most frequent causes of defects and complaintseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠauli Roman
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record