Zobrazit minimální záznam

Optimizing the selection of acoustic systems

dc.contributor.advisorPopenková Miloslava
dc.contributor.authorKřížková Adéla
dc.date.accessioned2017-06-07T16:21:45Z
dc.date.available2017-06-07T16:21:45Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-695600283405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70485
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o prostorové akustice a výběru akusticky pohltivých materiálů pro dosažní optimální doby dozvuku v různých typech prostorů. První část se zabývá vymezením základních pojmů, jsou zde vysvětleny metody výpočtu a měření doby dozvuku a uvedeny současně platné normy. Ve druhé části jsou popsány zásady řešení prostorové akustiky v závislosti na typu posuzovaného prostoru. Tyto zásady jsou pak aplikovány na prostoru multifunkčního sálu, pro který jsou navrženy tři varianty řešení prostorové akustiky. Následně je provedeno multikriteriální vyhodnocení navržených variant a pro nejvhodnější variantu je zpracován technologický postup.cze
dc.description.abstractThis undergraduate thesis discusses room acoustics and the selection of acoustically absorbent materials to reach optimal reverberation time in a range of spatial types. The first section defines basic concepts, including the definition of methods for calculating and measuring reverberation time, and introduces currently applied standards. In the second section, the principles for resolving room acoustics are described in relation to the type of space considered. These principles are then applied to the space of a multifunctional room for which three variants of room acoustics are proposed. Thereafter, a multi-criteria assessment of the proposed variants is performed and a technological procedure is compiled for the most suitable variant.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProstorová akustika, doba dozvuku, činitel zvukové pohltivosti, akustický podhled, akustický obklaProstorová akustika, akustický obkladcze
dc.subjectRoom acoustics, reverberation time, sound absorption coefficient, acoustic ceiling, acoustic paneleng
dc.titleOptimalizace výběru akustických systémůcze
dc.titleOptimizing the selection of acoustic systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTichý Lukáš
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamuTento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam