Show simple item record

WebExtensions API, its security model and compatibility with XPCOM

dc.contributor.advisorŽára Ondřej
dc.contributor.authorEiselt Zbyněk
dc.date.accessioned2017-06-07T16:19:56Z
dc.date.available2017-06-07T16:19:56Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-695600150005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70411
dc.description.abstractCílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na otázku bezpečnostních modelů obou přístupů. Praktická část práce je zaměřena na vytvoření funkčně shodného řešení v platformě WebExtensions k již existujícímu rozšíření "Seznam Lištička" postaveného na množině technologií XUL/XPCOM. Práce dále popisuje, jak postupovat v situacích, kdy vzájemná nekompatibilita obou rozhraní brání přímočarému technologickému přepisu. Součástí je i zhodnocení, došlo-li přechodem na WebExtensions ke kvalitativnímu a bezpečnostnímu vylepšení. Nedílnou součástí práce je "Migration guide", což je obecný návod pro přechod z technologií XUL/XPCOM na WebExtensions.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to study the WebExtensions interface, designed for the creation of so-called "cross-browser" extensions and compare their options with the older set of technologies XUL/XPCOM. During the comparison we will focus on the question of security modules of both approaches. The practical part of thesis focus on creating a functionally identical solution in WebExtensions base on existing extension "Seznam Lištička" built in XUL/XPCOM and describing how to proceed in situations where mutual incompatibility of both interfaces prevents straightforward transcription. It will include an evaluation of whether there were qualitative and security improvements by going to WebExtensions. An inseparable part of the thesis consists of "Migration guide" - general guidance for the transition from XUL/XPCOM to WebExtensions technology.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdiplomová závěrečná práce,rozšíření,doplňky,prohlížeč,XUL,XPCOM,WebExtensions,technologická migrace,Chrome,Firefoxcze
dc.subjectmaster thesis,extensions,add-on,browser,XUL,XPCOM,WebExtensions,technology migration,Chrome,Firefoxeng
dc.titleWebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOMcze
dc.titleWebExtensions API, its security model and compatibility with XPCOMeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFrajták Karel
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record