Show simple item record

Determination of the rating curves of weir flap gates using CFD including hydrodynamic loaddc.contributor.advisorNowak Petr
dc.contributor.authorLangová Lucie
dc.date.accessioned2017-06-07T16:17:44Z
dc.date.available2017-06-07T16:17:44Z
dc.date.issued2017-01-07
dc.identifierKOS-695599931005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70324
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem konstrukce duté klapky používané v České republice a v zahraničí. Dále popisuje metodiku hydrotechnických výpočtů pro určení průtoku a některých zatížení na duté klapce. A také uvádí podrobnosti o dvou měřeních na fyzikálních modelech provedených ve vodohospodářské laboratoři Fsv ČVUT v Praze. Praktická část práce se věnuje popisu návrhu zjednodušeného CFD matematického modelu přepadu přes dutou klapku v prostředí CFX za účelem získání měrných křivek a hydrodynamického zatížení konstrukce klapky bez vlivu dolní vody a bez vzniku podtlaků pod přepadovým paprskem. V závěru práce jsou uvedeny matematickým modelem získané veličiny v grafickém i číselném provedení. Součástí je i porovnání získaných výsledků z modelu jak s empiricky určenými hodnotami, tak s hodnotami získanými na fyzikálních modelech provedených v minulosti ve vodohospodářské laboratoři FSv ČVUT v Praze.cze
dc.description.abstractThis thesis describes the theoretical construction of the fishbelly gate used in the Czech Republic and abroad as well as the methodology of hydraulic calculations for determining water flow and some of the loads on the fishbelly gate. It also gives details of two measurements of the physical models made in the Water Management Experimental Centre FCE CTU in Prague. The practical part is devoted to a description of the simplified CFD mathematical model (in CFX environment) of the overflow over the fishbelly gate in order to obtain rating curves and hydrodynamic load on the construction of the fishbelly gate without the influence of lower water and without vacuum under the overflow beam. Conclusion of the thesis is given a mathematical model derived variables in both numerical and graphical execution. Conclusion also includes a comparison of the results obtained from the model with empirically determined values and the values obtained on physical models made in the past in the Water Management Experimental Centre FCE CTU in Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDutá klapka, 2D matematické modely, CFD, CFXcze
dc.subjectFishbelly gate, 2D mathematical models, CFD, CFXeng
dc.titleZjištění měrných křivek jezových klapek pomocí CFD včetně hydrodynamického zatíženícze
dc.titleDetermination of the rating curves of weir flap gates using CFD including hydrodynamic loadeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeTrnka Michael
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record