Show simple item record

DEMO to BPMN Transformation Waysdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorPosoldová Anežka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:14:00Z
dc.date.available2017-06-07T16:14:00Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifierKOS-695599719305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70169
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá porovnáním existujících metod převodu procesních diagramů vytvořených podle metodiky DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations) do notace BPMN (Business Process Model and Notation). V práci se nachází popis obou těchto modelovacích technik. Dále jsou zde rozebrány existující metody převodu. Jde o metody, které vznikly v diplomových pracích Možnosti využití metodiky DEMO pro tvorbu BPMN modelů, jejímž autorem je Štěpán Heller a Možnosti využití principů metodiky DEMO pro zvýšení kvality BPMN modelů od Ondřeje Mráze. Součástí práce je ověření funkčnosti a použitelnosti obou metod. Způsob použití obou metod je předveden na dvou příkladech, a to jak ve variantě vyjádření standardního transakčního vzoru, tak v případě metody O. Mráze i ve variantě kompletního transakčního vzoru. Vzniklé diagramy jsou porovnány na základě velikosti výsledných modelů a podle tohoto srovnání jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky jednotlivých metod převodu. V závěru lze nalézt zhodnocení použitelnosti obou metod pro praktické použití.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with comparsion of existing transformation ways of business process diagrams created according to the DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations) into BPMN (Business Process Model and Notation). Both of these techniques are described here. Existing transformation methods are discussed here. They were developed in master theses Možnosti využití metodiky DEMO pro tvorbu BPMN modelů by Štěpán Heller and Možnosti využití principů metodiky DEMO pro zvýšení kvality BPMN modelů by Ondřej Mráz. Part of the thesis is to verify the functionality and usability of them. Usage of both methods is demonstrated on two use cases. Both in the variant of the standard transaction pattern and in the case of O. Mráz method in the complete transaction pattern variant. The resulting diagrams are compared and the strengths and weaknesses of them are evaluated. In conclusion we can find an assessment of the suitability of both methods for practical use.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDEMO, BPMN, Procesní řízení, Procesní modelcze
dc.subjectDEMO, BPMN, Business process management, Business process modeleng
dc.titleMožnosti převodu DEMO procesních modelů do notace BPMNcze
dc.titleDEMO to BPMN Transformation Wayseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record