Show simple item record

Information System of Clients Management for WiFi Provider

dc.contributor.advisorVozárová Pavla
dc.contributor.authorKorel Lukáš
dc.date.accessioned2017-06-07T16:02:21Z
dc.date.available2017-06-07T16:02:21Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifierKOS-587865337305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69711
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu klientů poskytovatele WiFi připojení. Cílem práce je analýza běžných požadavků správců a techniků menších sítí na takový systém, návrh systému s ověřením proveditelnosti a ekonomické vyhodnocení systému. Cílem práce je také ověření možnosti získávání informací o stabilitě a propustnosti bezdrátových spojů. Navrhovaný systém je určen pro kombinaci s produkty od společnosti MikroTik, které jsou menšími poskytovateli internetového připojení často používány. V první části práce je provedena analýza současných řešení a vyhodnocení jejich limitů. Následuje část s analýzou požadavků na informační systém. Další částí je návrh systému. V něm je vytvořen datový model pro ukládání dat do relační databáze a návrh grafického uživatelského rozhraní aplikace pro přenosný osobní počítač techniků. V této části jsou také vytvořeny testy pro ověření proveditelnosti komunikace mezi osobním počítačem a síťovými zařízeními. Systém je navrhován pro implementaci v programovacím jazyce Java. V části ekonomické vyhodnocení navrhovaného systému je vypočítána návratnost investice v případě, že se poskytovatel připojení rozhodne nechat si systém vytvořit. V závěru jsou vyhodnoceny limity navrhovaného řešení a uvedeny možnosti dalšího rozšíření systému. V příloze lze nalézt vytvořené zdrojové kódy pro grafické uživatelské rozhraní. Nacházejí se v ní také zdrojové kódy a konfigurace zařízení, pomocí kterých byla ověřena proveditelnost systému. Hlavním přínosem této práce je ověření proveditelnosti systému a vytvoření návrhu, který je připraven pro budoucí implementaci.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains design of an information system for client management of a WiFi connection provider. The aim of this bachelor thesis is analysis of smaller networks administrators and technicians' common requirements for the system, design of the system and its feasibility verification and economic evaluation. The aim of the thesis is also to verify the possibility of obtaining information of stability and channel capacity of wireless connections. The system is focused on combination of MiktoTik company products which are frequently used by smaller internet providers. First chapter of the thesis contains analysis of the solutions which are currently available as well as the evaluation of their limitations. This chapter is followed by analysis chapter which includes information system requirements. Next chapter is connected to the design of the system where the data model for storing data into relation database is presented as well as the graphical user interface aimed for a technicians' portable computer. This chapter contains the verification testing of the communication between the personal computer and the network. The system is designed for implementation in the Java programming language. In the economic evaluation chapter the economic return of the investments is calculated, in case the connection provider will be interested in the system. The conclusion acquaints with the evaluated limitations of the designed solution and suggested possibilities of the system improvement. In the attachment the source code and the device configurations used for system feasibility verification are available. The main contribution of the thesis is feasibility analysis and creation the design which is ready to future implementation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInformační systém, analýza a návrh, monitoring spojení, správa plateb, poskytovatel internetového připojení, zjednodušení správy, RouterOS, Javacze
dc.subjectInformation system, analysis and design, monitoring connection, payment management, internet service provider, symplification management, RouterOS, Javaeng
dc.titleInformační systém pro správu klientů poskytovatele WiFi připojenícze
dc.titleInformation System of Clients Management for WiFi Providereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record