Show simple item record

Scaffolding realized by own staff or subcontracted

dc.contributor.advisorPospíchal Václav
dc.contributor.authorKortán Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T15:56:07Z
dc.date.available2017-06-07T15:56:07Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864871905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69458
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je vyhodnocení praktičnosti využití vlastních pracovníků pro stavbu lešení, nebo využití specializované firmy. Práce je dále členěna do čtyř částí.V první části budou popsány možné varianty a konstrukční řešení systémových lešení a všech dalších podpůrných prvků, konstrukčních variant a uvedení do celkové problematiky. Druhá část této práce se bude zabývat analýzou výhod a nevýhod při realizaci lešení pomocí vlastních pracovníků, a analýzou výhod a nevýhod při realizaci lešení odbornou firmou. Porovnání těchto dvou variant, cenou díla a dalšími problémy. Třetí část se bude zabývat teoretickým zhodnocením obou způsobů realizace a jejich kladné a záporné vlastnosti na konkrétní stavbě. Čtvrtá část této práce se bude zabývat technickými problémy, chybami a komplikacemi při realizaci lešení.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is an evaluation of practicality of using own workforce for building scaffolding versus using a specialized company. The thesis is separated into 4 parts. First part contains all possible options and construction solutions of system scaffolding and all supportive elements, construction variants and a general overview of the problematics. Second part will focus on analyzing pros and cons of building your own scaffolding and pros and cons of hiring a proffesional scaffolding company. Incorporated are detailed comparisons between the two options including the price and other points of interest. Third part focuses on theoretical evaluation of both options and will show their pros and cons on a particular building. Fourth and last part will go through the technical problems, errors and complications that can occur during the realization of scaffolding.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLešení, konstrukční řešení, komplikace, subdodávkacze
dc.subjectScaddolding, construction solution, complications, subcontractingeng
dc.titleLešení realizované vlastními pracovníky nebo subdodávkoucze
dc.titleScaffolding realized by own staff or subcontractedeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePetlíková Kateřina
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record