Show simple item record

Implementation of CRM System Supporting Fundraising Activities in Selected Non-profit Organizationdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorČerný David
dc.date.accessioned2017-06-07T15:55:12Z
dc.date.available2017-06-07T15:55:12Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.identifierKOS-587864721905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69417
dc.description.abstractTato práce se zabývá implementací informačního systému Salesforce v neziskové organizaci Na počátku o.p.s. Literární rešerše si klade za cíl popsat neziskový sektor a možnosti financování neziskových organizací včetne fundraisingu a procesu, kterými mohou organizace dosáhnout na požadované prostředky. Zabývá se dostupnými informačními CRM systémy pro neziskový sektor. Praktická část cílí na implementací CRM systému od firmy Salesforce a je prováděna na základě požadavku vybrané neziskové organizace, zaměřuje se i na vyhodnocení přínosů implementace plynoucích pro organizaci. Výsledkem této práce je implementovaný CRM systém v neziskové organizaci Na počátku o.p.s. Vedlejším výstupem práce je popis typických procesu v neziskových organizacích.cze
dc.description.abstractThe thesis is concerned with implementation of Salesforce system in a non-profit organization Na počátku o.p.s. Literary research aims to describe nonprofit sector and financing opportunities for non-profit organizations including fundraising and the processes by which organizations can achive the required resources. Thesis is deal with available information CMR systems for the non-profit sector. The practical part aims to implement the CMR system from the company Salesforce and it is done based on the requirements of a selected non-profit organization. It also focuses on evaluating the benefits of implementation for the organization. The result of the thesis is implemented CRM system in non-profit organization Na počátku o.p.s. The secondary output of the thesis is a description of typical processes in non-profit organizations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinformační systém, CRM, implementace, neziskový sektor, financování, evidence darů, Salesforcecze
dc.subjectinformation system, CRM, implementation, nonprofit sector, financing, record of received gifts, Salesforceeng
dc.titleImplementace CRM systému s podporou fundraisingu ve vybrané neziskové organizacicze
dc.titleImplementation of CRM System Supporting Fundraising Activities in Selected Non-profit Organizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHumpolec Martin
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record