Show simple item record

Construction technological - Apartment building Nový Bydžov 7 b.j.

dc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorPokorný Pavel
dc.date.accessioned2017-06-07T15:51:42Z
dc.date.available2017-06-07T15:51:42Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864547705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69253
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt stavby bytového domu v Novém Bydžově. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Bakalářská práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, graf nasazení strojů, graf nasazení pracovníků, graf spotřeby materiálu, výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy, technologický předpis pro zdění příček a obkladů. Cílem této bakalářské práce je navrhnutí výstavby bytového domu v plynulé časové posloupnosti s optimálním nasazením pracovníků a strojů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves the building-technological project of the construction of the residential building in Nový Bydžov. It deals with spatial, technological and temporal structure of planning. It proposes an optimal solutions for site facilities. The bachelor thesis includes assessment of completeness and correctness of the project documentation, diagram of the contruction process, analysis sheet, technological norm, spatio-temporal graph, time schedule, graph of machines deployment, graph of the workers productivity, material consumption chart, drawings of site facilities including technical report, technological prescription for masonry walls and tiles. The aim of this bachelor thesis is to compile a construction of the residential building in a continuous time sequence and optimal deployment of workers and machines.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBytový dům, časoprostorový graf, projektová dokumentace, technologický předpis, zařízení staveništěcze
dc.subjectApartment building, spatio-temporal graph, project documentation, technological prescription, drawings of site facilitieseng
dc.titleStavebně technologický projekt - Bytový dům Nový Bydžov 7 b.j.cze
dc.titleConstruction technological - Apartment building Nový Bydžov 7 b.j.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record