Show simple item record

Indoor microclimate in the elementary school

dc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorPlojharová Zuzana
dc.date.accessioned2017-06-07T15:51:42Z
dc.date.available2017-06-07T15:51:42Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864547405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69251
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem vnitřního prostředí v budově základní školy z hlediska větrání. Rešerše je zaměřena na obecnou problematiku vnitřního prostředí a na legislativní požadavky na vnitřní prostředí budov základních škol. Projekt se zabývá návrhem větrání do mnou navrženého školního projektu základní školy. Jedná se o třípodlažní objekt umístěný v Říčanech u Prahy určený pro výchovu a vzdělávání dětí od 6 do 15 let. Navrhnuto je nucené rovnotlaké větrání objektu se dvěma vzduchotechnickými jednotkami. Jedna obsluhuje prostory školy (učebny, chodby a šatny), druhá zajišťuje větrání jídelny a jejího zázemí. Projekt obsahuje návrh větrání s potřebnými výpočty, technickou zprávu, půdorysy a nezbytné řezy navržené vzduchotechniky.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the indoor microclimate in an elementary school from the point of view of ventilation. The research is focused on the general problems of indoor microclimate and the legislative requirements for the indoor microclimate of elementary school buildings. The subject of the project is the ventilation design in my school design of an elementary school project. It is a three-storey building situated in Říčany near Prague designated for the education of children from 6 to 15 years of age. The system of forced ventilation of the building is designed with two air-conditioners. One of the air-conditioners serves the school premises (classrooms, corridors, and cloakrooms), the other ensures the ventilation of lunchroom and its background facilities. The project contains a ventilation design and includes necessary calculations, a technical report, ground plans, and the cross-sections of the designed air-conditioning system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvnitřní prostředí, nucené větrání, vzduchotechnika, základní školacze
dc.subjectindoor microclimate, forced ventilation, air-conditioning system, elementary schooleng
dc.titleVnitřní prostředí budovy základní školycze
dc.titleIndoor microclimate in the elementary schooleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePapež Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record