Show simple item record

Analysis and Design of Information System for Small Metal Production Company

dc.contributor.advisorBalík Miroslav
dc.contributor.authorPohorský Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T15:50:56Z
dc.date.available2017-06-07T15:50:56Z
dc.date.issued2017-05-17
dc.identifierKOS-587864370505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69220
dc.description.abstractCílém této práce je analyzovat obchodní procesy ve společnost SPORT-PRO, analyzovat a navrhnout informační systém, který by společnosti pomohl při jejím rozvoji a zautomatizoval některé procesy. Práceobsahujedvěčásti-analýzuanávrh.Prvníčástobsahujepopisspolečnosti a jejích obchodních procesů pomocí DEMO notace. Analýza obsahuje také srovnání implementace celého informačního systému od základu a reimplementace již existujícího informačního systému. Ve druhé části se nachází návrh informačního systému, který obsahuje všechny klíčové požadavky. Návrh také obsahuje popis problémových domén, model GUI a relační datový model. Na konci práce se nachází ekonomické zhodnocení nákladů a přinosů informačního systému pro společnost.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to analyze business processes in a company called SPORT-PRO, analyze and design an information system, which would help the company in its expansion and automate some processes. Thesisisdividedintotwomainchapters-analysisanddesign.Firstsection include description of the company and its business processes with help of DEMOnotation.Analysisalsoincludescomparisonofimplementationofinformation system from scratch and reimplementation of an existing information system. In the second chapter there is a design of the information system, which includes all key requirements. Design also includes description of problematic domains, GUI model and relational data model. At the end of this thesis is an economic recovery and description of benefits of the information system for the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectusecase, analýza, návrh, informační systém, funkční požadavky, customer relationship management, human resources managementcze
dc.subjectusecase, analysis, design, information system, functional requirements, customer relationship management, human resources managementeng
dc.titleAnalýza a návrh IS pro malou společnost zabývající se kovovýroboucze
dc.titleAnalysis and Design of Information System for Small Metal Production Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNáplava Pavel
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record