Show simple item record

Scintillators for dosimetry in proton beamdc.contributor.advisorMarek Tomáš
dc.contributor.authorStržínek Robin
dc.date.accessioned2017-06-07T14:22:07Z
dc.date.available2017-06-07T14:22:07Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifierKOS-782342370405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69070
dc.description.abstractPráce pojednává o scintilačních detektorech a jejich potenciálnímu využití pro dozimetrii terapeutického protonového svazku. V první části je popsáno použití protonů v terapii a specifika měření absorbované dávky společně s aktuálními přístroji pro měření. V této práci jsou dále shrnuty dozimetrické metody, především pak dozimetrické veličiny a legislativní limity. Popis fungování a typy scintilačních detektorů jsou nedílnou součástí práce společně s metodami detekce světla a potřebnou elektronikou. V závěrečné části práce jsou nastíněny 2 modely scintilačních detektorů pro protonový svazek, především pak tzv. Braggův spektrometr.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with scintillation detectors and their potential use in therapeutic proton beam dosimetry. In the first chapter therapeutic use of protons as well as specifications of measuring of absorbed dose with latest measuring devices are described. In this thesis, dosimetric methods, mainly dosimetric variables and legislative limits are summarized. The description of types and function of scintillation detectors are an inherent part of the thesis as well as methods of light detection and the electronics needed. Two models of scintillation detectors for proton beam are outlined in the final part of the thesis, primarily so-called Bragg?s spectrometer.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectScintilátor, scintilační detektor, protonový svazek, protonová terapie, Braggův spektrometrcze
dc.subjectScintillator, scintillation detector, proton beam, proton therapy, Bragg?s spectrometereng
dc.titleScintilátory pro dozimetrii protonového svazkucze
dc.titleScintillators for dosimetry in proton beameng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-13
dc.contributor.refereeLinhart Vladimír
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record