Show simple item record

Alfons Mucha pavilion

dc.contributor.advisorGleich Vladimír
dc.contributor.authorSmotlacha Adam
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:48Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:48Z
dc.date.issued2017-05-22
dc.identifierKOS-695600219805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69030
dc.description.abstractDIPLOMOVÁ PRÁCE SE VĚNUJE NÁVRHU DOMU VYCHÁZEJÍCÍHO Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU URBANISTICKÉ STUDIE REVITALIZACE VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE. V RÁMCI POSÍLENÍ HLAVNÍ OSY VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE A OBNOVENÍ ULIČNÍ ČÁRY ULICE DUKELSKÝCH HRDINŮ BYL KOMPOZIČNĚ NAVRŽEN OBJEKT TVOŘÍCÍ IDEOVOU BRÁNU DO ZPRACOVÁVANÉHO ÚZEMÍ. NÁPLŇ TOHOTO OBJEKTU BYLA ZVOLENA S OHLEDEM NA VÝJIMEČNOU POZICI V URABNISTICKÉ KOMPOZICI OKOLÍ. PAVILON ALFONSE MUCHY FINÁLNÍ OBJEKT SI KLADE ZA CÍL RESPEKTOVAT OKOLNÍ ZÁSTAVBU, SPLNIT URBANISTICKÝ ZÁMĚR A POSKYTNOUT SVÉ NÁPLNI CO NEJLEPŠÍ PODMÍNKY. HLAVNÍM KONCEPTEM VÝSLEDNÉHO NÁVRHU BUDOVY JE PREZENTACE MUCHOVY EPOPEJE V JEJÍ NEJSILNĚJŠÍ STRÁNCE, TEDY V JEJÍ KOMPLEXNOSTI. ZÁROVEŇ SE DŮM SNAŽÍ O MINIMÁLNÍ EKOLOGICKOU STOPU A PROTO BYL NAVRŽEN V TAKŘKA PASIVNÍM STANDARDU A BYL ZDE VYTVOŘEN INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ S CÍLEM CO NEJVÍCE SNÍŽIT ZTRÁTU ENERGIÍ.cze
dc.description.abstractTHE DIPLOMA THESIS LOOKS INTO THE HOUSE DESIGN BASED ON THE PRE-DIPLOMA PROJECT: URBAN STUDY OF HOLESOVICE EXHIBITION CENTER REVITALIZATION. THE OBJECT WAS DESIGNED AS AN IDEOLOGICAL GATEWAY INTO THE INVESTIGATED TERRITORY IN ORDER TO STRENGHTEN THE MAIN AXIS OF HOLESOVICE EXHIBITION CENTRE AND REVITALISE THE STREET LINE OF DUKELSKYCH HRDINU STREET.THE PURPOSE OF THE OBJECT WAS CHOSEN DUE TO ITS EXCEPTIONAL POSITION IN THE URBAN COPOSITION OF THE SURROUNDING AREA. ADDITIONALLY THE OBJECT AIMS TO TAKE INTO ACCOUNT THE SURROUNDING AREA. ALFONS MUCHA PAVILION THE MAIN CONCEPT OF THE FINAL DESIGN IS TO PRESENT MUCHA´S SLAV EPIC´S MAIN STRENGTH, THAT IS ITS COMPLEXITY. THE HOUSE ALSO AIMS TO MINIMISE ECOLOGICAL FOOTPRINT, THEREFORE IT WAS DESIGNED IN A PASIVE STANDARD. MOREOVER, IN ORDER TO DECREASE UTILITY LEAKAGE AN INTELIGENT CONTROL SYSTEM WAS CREATED.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMUCHA,SLOVANSKÁ EPOPEJ,ALFONS,ETFEcze
dc.subjectMUCHA,THE SLAV EPIC,ALPHONSE,ETFEeng
dc.titlePavilon Alfonse Muchycze
dc.titleAlfons Mucha pavilioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeRössler Jaroslv
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record