Show simple item record

Liteň castle - new community centre

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorŠťovíček Petr
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:28Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:28Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599957105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69018
dc.description.abstractV rámci konverze zámeckého areálu je řešeno znovuzačlenění souboru objektů do života lidí v obci Liteň, která se zde nemůže obejít bez nového veřejného prostoru s vybaveností a umožnění využití stávajích prázdných staveb. Všude po světě vznikají nové začínající firmy (tzv. "start-up"), které potřebují někde začít, a to je právě zde v těchto prostorech. Liteň potřebuje mladé lidi, a proto nabízí budovy pro začínající mladé umělce, architekty, vizionáře atd. K tomu bude sloužit jedna z nových vestaveb "open-space" kanceláří s možností prezentací a pořádáním kulturních akcí. Objekt je vestavěn mezi obvodové zdi bývalého kravína, a tím zachovává autentičnost místa. Návrh navazuje na předdiplomovou práci, která je přiložena v první části (urbanistické řešení). Diplomová práce poté pokračuje architektonickou, stavební, statickou a technickou částí u vybraných částí stavebního díla.cze
dc.description.abstractWithin the conversion of the palace premises, the design deals with the re-incorporation of the premises and collection of buildings into the lives of the people in the Municipality of Liteň, which cannot do without a new public space that will bring new infrastructure, as well as new work rooms. All around the world, new start-ups are founded that need a place to start, and that place is here. Liteň needs young people, which is why it offers buildings that can be used by young artists, architects, visionaries etc. That is exactly what one of the new additions will be used for - it will offer open-space offices suitable for presentations and cultural events. The object is built into the peripheral walls of the former cowshed, which preserves the authenticity of the place. The design builds on my pre-diploma work, which is attached in the first part (urbanistic solution). The diploma thesis then continues with the architectonic, construction, structural design and technical part that regards selected parts of the structure.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZámecký areál Liteň,Nové centrum obce,Konverze,Vestavbacze
dc.subjectChateau complex,New community centre,Conversion,Built-in uniteng
dc.titleZámek Liteň - nové centrum obcecze
dc.titleLiteň castle - new community centreeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record