Show simple item record

Liteň castle - new community centredc.contributor.advisorPošmourný Jiří
dc.contributor.authorNetolický Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:21Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:21Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599954905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69008
dc.description.abstractZÁMEK LITEŇ - NOVÉ CENTRUM OBSAHEM TÉTO PRÁCE JE NOVÉ CENTRUM LITNĚ, KTERÉ SE NACHÁZÍ V OKRESU BEROUN. ŘEŠENÝM ÚZEMÍM JE ZÁMECKÝ AREÁL, ZE KTERÉHO VYTVÁŘÍM NOVÉ CENTRUM LITNĚ. S TÍM JE SPOJENÉ PŘESUNUTÍ RADNICE A NÁMĚSTÍ DO JIŽNÍ ČÁSTI ZÁMKU, KDE SE NACHÁZÍ POMYSLNÝ STŘED MĚSTA, KTERÝ ZÁROVEŇ FUNGUJE JAKO IDEÁLNÍ SPOJNICE MEZI VŠEMI VÝZNAMNÝMI BODY CELÉHO MĚSTYSU. CELÁ PRÁCE VYCHÁZÍ Z ANALÝZY A NÁVRHU, KTERÝ JSEM PROVEDL JIŽ V PŘEDDIPLOMU, ZE KTERÉHO JSEM PAK NADÁLE VYCHÁZEL. JEDNÁ SE O KOMPLEXNĚ POJATÝ PROJEKT VYCHÁZEJÍCÍ ZE STUDIE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, JEHOŽ VYBRANÉ ČÁSTI JSOU ZPRACOVÁNY V ROZSAHU PROJEKTU PŘIKLÁDANÉHO K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. SOUČÁSTÍ JSOU I DÍLČÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU VSTUPNÍ HALY, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI A EXTERIÉRU, PŘIČEMŽ BYLO ZAPOTŘEBÍ VYŘEŠIT A NAVRHNOUT PARTER ŘEŠENÉ OBLASTI. DALŠÍ ČÁSTI PROJEKTU TVOŘÍ NÁVRH DETAILŮ, KONCEPT TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOVY, PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET, NÁVRH POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝPOČET TEPELNÉHO ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY. PŘI ŘEŠENÍ NÁMĚSTÍ JSEM UMÍSTIL RADNICI NA JEHO JIŽNÍ STRANU, KDE TVOŘÍ JEDNU Z DOMINANT A ZÁROVEŇ REAGUJE NA PROTĚJŠÍ ZÁMECKOU BUDOVU. V RADNICI SE NACHÁZÍ TAKTÉŽ SKLENĚNÁ VĚŽ, VE KTERÉ JE UMÍSTĚNA ODDACÍ SÍŇ S HODINOVÝM STROJEM, ZE KTERÉ JE NÁDHERNÝ VÝHLED NA CELÉ NÁMĚSTÍ SE ZÁMKEM. NÁVRH TÉŽ KLADE DŮRAZ NA VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE. VYUŽÍVÁ FV PANELY (STŘECHA RADNICE A PŘILEHLÉ BUDOVY), KTERÉ NAPOMÁHAJÍ K OHŘEVU VZDUCHU A ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO ZDROJ ENERGIE PRO CHOD CELÉ BUDOVY.cze
dc.description.abstractLITEŇ CASTLE-NEW COMMUNITY CENTRE THE CONTENT OF THE THESIS IS THE CENTRE OF LITEŇ, WHICH IS LOCATED IN THE DISTRICT OF BEROUN. THE RESPECTIVE TERRITORY IS THE CASTLE AREA, WHERE I CREATE NEW CENTRE OF LITEŇ. IT IS CONNECTED WITH MOVING OF THE TOWN HALL AND SQUARE TO THE SOUTH PART OF THE CASTLE, WHERE THE NOTIONAL CENTER OF CITY IS LOCATED, WHICH FUNCTIONS AS THE LINK AMONG ALL OF THE SIGNIFICANT POINTS OF THE WHOLE CITY. THE WHOLE THESIS IS BASED ON THE ANALYSIS AND THE PROPOSAL, WHICH I HAVE DONE ALREADY IN THE PRE-DIPLOMA, WHICH IS USED TO COMPLETE IT. IT IS COMPLEXLY CONCEIVED PROJECT WHICH IS BASED ON THE STUDY OF BROADER RELATIONSHIPS. ITS SELECTED PARTS ARE COMPLETED IN A WAY TO SUBMIT THE PROJECT ATTACHED TO THE REQUEST FOR BUILDING PERMIT. SELECTED PARTS OF THE PROJECT ARE INTERIOR OF ENTRANCE HALL, CEREMONIAL ROOM AND EXTERIOR WHILE IT WAS NECESSARY TO SOLVE AND DESIGN PARTERR OF THE SOLVED AREA. OTHER PARTS OF THE PROJECT ARE CREATED BY THE DESIGN OF DETAILS, CONCEPT OF TECHNICAL FACILITIES OF THE BUILDING, PRELIMINARY STATIC CALCULATION, PROPOSAL OF FIRE SAFETY AND CALCULATION OF THE THERMAL LABEL OF THE BUILDING ENVELOPE. RESOLVING THE SQUARE I HAVE LOCATED THE TOWN HALL ON ITS SOUTHERN PART, WHERE THE TOWN HALL CREATES ONE OF THE DOMINANT AND REACTS ON THE OPPOSITE CASTLE BUILDING AT THE SAME TIME. THERE IS GLASS TOWER IN THE TOWN HALL, WHERE THE CEREMONIAL ROOM WITH CLOCK MACHINE IS LOCATED. BEAUTIFUL VIEW ON THE WHOLE SQUARE WITH THE CASTLE IS POSSIBLE FROM THE GLASS TOWER. THE PROPOSAL ALSO PAYS ATTENTION TO THE RENEWABLE SOURCES OF ENERGY. PHOTOVOLTAIC PANELS ARE USED (ON THE TOP OF TOWN HALL AND ADJACENT BUILDING), WHICH HELPS TO THE HEATING OF THE AIR AND SERVES AS THE SOURCE OF ENERGY FOR THE WHOLE BUILDING.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZÁMEK LITEŇ , NOVÉ CENTRUM, DIPLOMOVÁ PRÁCE, LITEŇ, MĚSTYS, RADNICE, NÁMĚSTÍ, ZÁMEK, ZÁMECKÝ AREÁL, CENTRUM MĚSTA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, JARMILA NOVOTNÁcze
dc.subjectLITEŇ CASTLE-NEW COMMUNITY CENTRE,Liteň ,castle,NEW COMMUNITY CENTREeng
dc.titleZámek Liteň - nové centrumcze
dc.titleLiteň castle - new community centreeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record