Show simple item record

Avia concert hall

dc.contributor.advisorŠourek Michal
dc.contributor.authorMizera Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:08Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:08Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599954505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69005
dc.description.abstractV rámci konverze bývalého průmyslového areálu Avia Letňany je vyřešena nová městská čtvrť, která se nemůže objeít bez koncertní síně. Ve strukruře veřejného prostoru se stává součástí nového města. Některé části objektu fungují i mimo konání akcí a jsou tak živou součástí veřejného prostoru města. V dnešní době vznikají nové koncertní síně v metropolích po celém světě. Forma staveb se mění s ohledem na dobovou a místní architektonickou scénu. Stavba samotná se pak nesmazatelně zapisuje do tváře města. Inspiroval jsem se ve stavbách Harpa Concert Hall v Rejkjavíku a Sinfonia Varsovia Concert Hall, druhého návrhu v soutěži o novou polskou koncertní síň. Skutečnost, že Praha již přes sto let čeká na novou koncertní síň, přispěl k výběru tohoto typu stavby jako hlavního tématu. Návrh navazuje na práci v předdiplomním projektu, který přikládám v první části. V dalších částech pak architektonické řešení a vybrané technické aspekty stavebního díla. Důležitou součástí práce je závěrečný seznam literatury a použitých zdrojů.cze
dc.description.abstractWithin the conversion of the former industrial premises of Avia Letňany, a new urban quarter has been designed, which cannot do without a concert hall. In terms of the structure of public space, it becomes part of the new town. Some parts of the object work also when there is no event going on, and thus become a lively part of public space. These days, new concert halls are built in metropoles all around the world. The form of the buildings changes with regard to the contemporary and local architectonic scene. The building itself then becomes an indelible part of the face of the town. I drew inspiration from the buildings Harpa Concert Hall in Reykjavik, and Sinfonia Varsovia Concert Hall, the second-place design in the competition for the desing of a new Polish concert hall. The fact that Prague has been waiting for a new concert hall for more than a hundred years contributed to the selection of the building type as the main topic. The design builds on my work in my pre-diploma project, which is attached in the first part. The remaining parts then contain the architectonic solution, and selected technical aspects of the construction work. The work also contains a bibliography with literature and resources used.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKoncertní síň, Avia, Letňany,veřejná budova,veřejný prostorcze
dc.subjectConcert Hall, Avia,Letňany,public building,public spaceeng
dc.titleKoncertní síň Aviacze
dc.titleAvia concert halleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeFilgas Tomáš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record