Show simple item record

Steel Lookout Tower Růžovský vrch

dc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorRumlenová Lucie
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.issued2017-05-22
dc.identifierKOS-695599939505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68974
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti konstrukčního řešení, které se liší zejména svým půdorysem a rozestavěním hlavních nosných sloupů. Svislou nosnou konstrukci vybrané varianty po drobné modifikaci tvoří šest zakřivených sloupů. Půdorys je tvaru pravidelného šestiúhelníku, který má délku strany v každém z pater odlišnou. Vyhlídkové plošiny jsou pak konstruovány jako rastr vodorovných nosníků, na které je kladen pochozí ocelový rošt. Schodiště je navrženo vřetenové, pravotočivé. Prostorovou stabilitu navíc zajišťují tuhá diagonální ztužidla. Hlavní vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce + 30,060 m, celková výška konstrukce po hřeben zastřešení je pak + 34,410 m. Veškeré ocelové prvky konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým zinkováním. Výpočetní model je vytvořen jako obecná prutová 3D konstrukce. Spoje jsou z velké části uvažovány kloubové, pouze v nutných případech byl použit spoj vetknutý a to k zajištění stability dané části konstrukce.cze
dc.description.abstractSubject of the diploma thesis is the design and consequent structural analysis of the lookout tower steel structure on Růžovský vrch hillock. A part of the thesis is a case study of design options in the selected area. Three alternatives, which differ mainly in their floor plan and layout of the main supporting columns, are being compared. Bearing construction of the selected and slightly adjusted alternative consists of six curved columns. The floor plan is a regular hexagon that has a different side length on each floor. Observation decks are built as a girder grid that is supporting a grating walkway. The staircase is designed as circular, up-right. Overall stability is additionally guaranteed by diagonal bracings. The main observation deck is at the height + 30,060 m, overall height of the structure up to the roof ridge is + 34,410 m. All structural elements will be zinc plated. The analytical model is a general 3D truss. Connections are mostly considered as flexible, only in necessary cases a fixed joint has been used to ensure the stability of the given structure part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelová konstrukce, rozhledna, vyhlídková věž, studie konstrukčních variant, vřetenové schodiště, zatížení větrem, ocelový rošt, spoj šroubový, spoj svařovanýcze
dc.subjectsteel structure, lookout tower, observation tower, design alternative case study, circular staircase, wind loads, steel grate, bolted connection, welded connectioneng
dc.titleOcelová rozhledna Růžovský vrchcze
dc.titleSteel Lookout Tower Růžovský vrcheng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeSvoboda Přemysl
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record