Show simple item record

Elementary school Letňany

dc.contributor.advisorKročák Jaromír
dc.contributor.authorSmolíková Zdena
dc.date.accessioned2017-06-07T13:45:31Z
dc.date.available2017-06-07T13:45:31Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-695599957805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68795
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh základní školy v městské části prahy 9 - letňany. Práce navazuje na přediplomní projekt, který řeší urbanistickou studii daného území. Navrhovaný objekt tvoří soubor tří staveb - základní školy, jídelny a tělocvičny/víceúčelového sálu. Svou polohou a dostupností má potenciál obohatit místní centrum a být využíván v průběhu celého dne. Snaží se o vytvoření příjemného prostředí nejen pro děti navštěvující školu, ale i pro veřejnost. Vstupní část je bezpečný veřejný prostor, který bude plochou pro hru a odpočinek. Cílem byl návrh stavby umožňující propojení s venkovním prostředím, které má zásadní vliv na oživení školního života.cze
dc.description.abstractThe subject of this theses is proposal of a basic school in Praha 9 - Letňany district. This theses continues in preliminary project, which resolves urban study of this area. The proposed object is made of three buildings - basic school, canteen and school gymnasium / multipurpose aula. Because of positioning, basic school has a potential to enrich local centre and to to be used during a whole day. The project aims to creating of a pleasant environment not only for students, but also for public. The entry area is a safe public place, which is meant as a place for games and resting. Purpose of this theses was proposal of a building, which allows connection with outdoor environment, which has a crucial impact on rejuvenation of the school life.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzákladní škola,tělocvična, víceúčelový sál, jídelna, žebírkový strop, atriumcze
dc.subjectelementary school, school gymnasium, multipurpose aula, canteen, beam ceiling, atriumeng
dc.titleZákladní škola Letňanycze
dc.titleElementary school Letňanyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeČihák Václav
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record