Zobrazit minimální záznam

The influence of rotation of reflective foil to measured lengths by total station Leica

dc.contributor.advisorBraun Jaroslav
dc.contributor.authorVyroubalová Tereza
dc.date.accessioned2017-06-07T13:44:23Z
dc.date.available2017-06-07T13:44:23Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-593779796805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68750
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální postup a testování dvou odrazných štítků, jednoho značkového a druhého neznačkového, na vzdálenostech 30 m a 100 m. V rámci práce bylo otestováno 5 různých totálních stanic Leica. Z experimentálních měření byla určena velikost chyb, která nastává při nevhodně natočeném štítku a pro jednotlivé přístroje může dosahovat až 7 mm. Výsledkem práce jsou grafy, které popisují závislost měřené délky na natočení cíle a ukazují omezení, která by se při plánování přesných měření neměla zanedbávat.cze
dc.description.abstractThe topic of bachelor thesis is the testing of the electronic distance meters of total stations Leica. It is tested the influence of rotation of reflective foil to measured distance. The general properties of phase electronic distance meters and the proposed experimental procedure are described. Two reflective foil, one branded and one non-branded, were tested at distances of 30 m and 100 m. Five different total stations Leica were tested. From the experimental measurements, the errors are determined that occurs when the target is inappropriately rotated and can reach up to 7 mm for individual total station. The results of the thesis are graphs that describe dependence of measured distance to rotated and show limitations that should not be neglected when planning accurate measurements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTotální stanice Leica, fázový dálkoměr, odrazný štítek, délka, vzdálenost, natočení odrazného cíle, směrodatná odchylkacze
dc.subjectTotal station Leica, phase distance meter, reflective foil, distance, rotation of reflective targed, standard deviationeng
dc.titleVliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leicacze
dc.titleThe influence of rotation of reflective foil to measured lengths by total station Leicaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-29
dc.contributor.refereePospíšil Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam