Show simple item record

Citroen car showroom

dc.contributor.advisorEliášová Martina
dc.contributor.authorHolá Kristýna
dc.date.accessioned2017-06-07T13:42:52Z
dc.date.available2017-06-07T13:42:52Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864583905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68673
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce autosalonu a navazující haly firmy Citroen. Cílem je návrh a posouzení ocelových prvků objektu a významných detailů. Část objektu, která je navrhovaná jako autosalon, je čtvrtkruhového půdorysu. Základním nosným prvkem objektu jsou příhradové vazníky. Výpočet byl proveden dle příslušných norem ČSN EN, pro stanovení vnitřních sil byl využit program SCIA Engineer. Výsledkem je navržená a posouzená ocelová nosná konstrukce a výkresová dokumentace.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is a design of a steel structure of a car showroom and adjoining industrial hall for Citroen. The aim is a design and an assessment of the steel elements and joints. The part of this structure intended as the car showroom is a quadrant in floor plan. The main load-bearing elements are girder trusses. The structural design is in accordance with ČSN EN and the internal forces were determined with the use of a software SCIA Engineer. The result is a designed and assessed steel structure and drawings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOcelová konstrukce, autosalon, hala, příhradový vazník, ztužidla, vetknutá patkacze
dc.subjectSteel structure, car showroom, industrial hall, girder truss, bracing, fixed steel column baseeng
dc.titleAutosalon Citroencze
dc.titleCitroen car showroomeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeJandera Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record