Show simple item record

Footbridge across Vltava river in Prague Holešovice

dc.contributor.advisorNetušil Michal
dc.contributor.authorMazák Rastislav
dc.date.accessioned2017-06-07T13:42:37Z
dc.date.available2017-06-07T13:42:37Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864534805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68667
dc.description.abstractÚčelem této bakalářské práce je návrh a posouzení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltava v Praze Holešovicích. Jedná se o návrh nové lávky. Obsahem této práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. Lávka se skládá z třech polí. Pole jsou navržena jako tuhý trám a střední pole je vyztužené volným obloukem se závěsy - tzv. Langerův trám. Dolní prvková mostovka je tvořena příčníky a podélníky, na kterých jsou umístněný podlahové fošny. Mezi oblouky a hlavními nosníky je navrženo větrové ztužení. Vnitřní sily jsou vypočteny pomocí výpočetního programu Dlubal RSTAB a posouzení je provedeno ručním výpočtem dle norem.cze
dc.description.abstractThe object of this bachelor thesis is a design and assessment of a bridge for pedestrian and cyclists over the Vltava river in Prague Holešovice. It is a design of a new bridge. The project includes a technical report, static analysis and drawings. The bridge is composed of three spans. The spans are designed as rigid beams and the middle span is supported by the arches with hangers (sc. Langer beam). The elementary lower deck is formed of crosspieces and stringers on which are placed the wooden planks. Between the arches and the main girders there is wind bracing. Internal forces are calculated in computed program Dlubal RSTAB and assessed by manual calculation in accordance with the standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectocelová konstrukce, oblouková lávka, lávka pro pěší, Langerův trám, dolní mostovka, prvková mostovkacze
dc.subjectsteel structure, arch footbridge, pedestrian bridge, Langer beam, lower bridge deck, elementary bridge deckeng
dc.titleLávka pro chodce a cyklisty přes Vltavu v Praze Holešovicíchcze
dc.titleFootbridge across Vltava river in Prague Holešoviceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-28
dc.contributor.refereeRyjáček Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record