Show simple item record

Reference Equivalent Threshold Sound Pressure Levels for Pure Tones and Earphones Sennheiser HD 650dc.contributor.advisorVencovský Václav
dc.contributor.authorŠlegl David
dc.date.accessioned2017-06-07T13:20:25Z
dc.date.available2017-06-07T13:20:25Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-587864609605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68516
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí čistých tónů na dvaceti-pěti normálně slyšících subjektech ve věku 19--28 let. Práce se zabývá použitím automatické metody n-AFC s využitím down-up tracking rule. Dále byla změřena amplitudová charakteristika sluchátek, která byla využita ke kalibraci systému a následně i k jeho ekvalizaci. Přínosem této práce je jednak umožnění provádět audiologická měření na sluchátkách Sennheiser HD 650, a také byla provedena úprava kalibračních skriptů pro využití Artificial Ear ke kalibraci systému.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with how to determine the reference equivalent threshold sound pressure level. These levels were specified for the Sennheiser HD 650 headphones based on the hearing threshold measurement using pure tones on twenty-five normal hearing subjects aged 19-28 years. The thesis describes the use of the n-AFC method using a down-up tracking rule. The amplitude characteristic of the headphones was also measured, which was used for calibration of the system and consequently for its equalization. The benefit of this work is, on the one hand, the possibility to perform audiological measurements on the Sennheiser HD 650 headphones, as well as adjusting the calibration scripts for the use of Artificial Ear to calibrate the system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpráh slyšení, audiologie, ekvalizacecze
dc.subjectthreshold of hearing, audiology, equalizationeng
dc.titleReferenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650cze
dc.titleReference Equivalent Threshold Sound Pressure Levels for Pure Tones and Earphones Sennheiser HD 650eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-21
dc.contributor.refereeHonzík Petr
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record