Show simple item record

Interpolation Algorithms for the WILLIAM Experiment

dc.contributor.advisorPáta Petr
dc.contributor.authorTymeš Pavel
dc.date.accessioned2017-06-07T09:43:17Z
dc.date.available2017-06-07T09:43:17Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865115605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68412
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z kamery byl v programu MATLAB testován vliv vzorkování konečného rastru obrazu, konkrétně vliv zvětšení a posunutí rastru na konečný tvar PSF.cze
dc.description.abstractThis Bachelors thesis deals with image systems for all-sky scanning, especially focusing on the experiment WILLIAM, the all-sky camera constructed in CTU in Prague. The effect of sampling the final image grid was tested in the MATLAB program on the received images from the camera, specifically the effect of the magnification and shifting of the grid on the final shape of the PSF.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobrazový senzor, CCD, CMOS, UWFOV, celooblohové snímání, WILLIAM, PSF, MATLABcze
dc.subjectimage sensor, CCD, CMOS, UWFOV, all-sky cameras, WILLIAM, PSF, MATLABeng
dc.titleAlgoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAMcze
dc.titleInterpolation Algorithms for the WILLIAM Experimenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-21
dc.contributor.refereeJanout Petr
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record