Show simple item record

A Control Console for Video Cutting Application vMix

dc.contributor.advisorBerka Roman
dc.contributor.authorBeneš Radovan
dc.date.accessioned2017-06-07T09:42:23Z
dc.date.available2017-06-07T09:42:23Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864517405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68364
dc.description.abstractTato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního projektu, který uvažoval pult menších rozměrů a s menším množstvím ovládacích prvků. Významným rozšířením je také implementace MIDI rozhraní. Kvůli rozšířeným požadavkům bude zvážena vhodnost použití vývojové desky Raspberry Pi. V práci se budu dále zabývat návrhem schématu zapojení, což obnáší i výběr vhodných součástek. Ze schématu zapojení bude dále vycházet návrh desek plošných spojů. Pro elektroniku je také třeba navrhnout a zhotovit za pomoci 3D tisku vyhovující zakrytování. Z předchozí semestrální práce jsou položeny základy ovládacího softwaru, které bude potřeba v této práci vhodně rozšířit a propojit s hardwarem do funkčního celku. Výstupem práce bude kromě funkčního prototypu také soubor dat, na základě kterých bude možné zhotovit konzoli z běžně dostupných prostředků.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with creating a functional prototype of a control console, whose design is based on the professional switching consoles used in television broadcast. This work is a continuation of the semester project, which proposed control console of smaller dimensions and with fewer controls. An important extension is implementation of the MIDI interface. Due to the wider requirements, the suitability of the Raspberry Pi development board will be considered. In the thesis I will continue by designing the wiring diagram, which also includes the selection of suitable components. The design of the printed circuit boards will be based on the circuit diagram. It is also necessary to design and produce suitable box for electronics using 3D printing. From the previous semestral thesis are laid the basics of the control software, which will need to be expanded in this work and connect with the hardware into the functional and complex device. Result of this work will be a set of data, in addition to a functional prototype, which will allow anyone to build the console from commonly available components.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBakalářská práce, Raspberry Pi, Java, Pi4J, vMix, střihový pult, ovládací konzolecze
dc.subjectbachelor thesis, Raspberry Pi, Java, Pi4J, vMix, video switcher, control consoleeng
dc.titleOvládací konzole pro střihovou aplikaci vMixcze
dc.titleA Control Console for Video Cutting Application vMixeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-15
dc.contributor.refereeBernas Martin
theses.degree.disciplineWeb a multimediacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record