Show simple item record

Analysis of Business Processes Executabledc.contributor.advisorHronza Radek
dc.contributor.authorKim Alexey
dc.date.accessioned2017-04-25T17:41:43Z
dc.date.available2017-04-25T17:41:43Z
dc.date.issued2017-01-10
dc.identifierKOS-764807825905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68287
dc.description.abstractTato práce řeší problematiku elektronizace podnikového procesu v BPM nástroji Camunda a následné vyčíslení nákladů na údržbu a uživatelskou podporu. Nejprve čtenář bude seznámen s oblasti procesního řízení, způsoby modelování procesů a nástroji pro modelování procesů. Následně v praktické části bude řešena elektronizace procesu v Camundě a analýza přínosů elektronizace procesu pro vybranou organizaci včetně vyhodnocení nákladů spojených s nasazením a údržbou Camundy.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis aims to solve the problem of process electrionization in Camunda BPM platfrom and further analysis of costs for technical and client support. Firstly reader will be familiarized with process management sphere, processes modeling types and tools. Proces electrionization in Camunda and analysis of benefits for chosen organization including evaluation of costs for implementation and support will be solved in implementation part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikový proces, procesní řízení, metody elektronizace procesů, webová aplikacecze
dc.subjectBusiness process, process management, process electronization types, web applicationeng
dc.titleAnalýza možnosti elektronizace podnikových procesůcze
dc.titleAnalysis of Business Processes Executableeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record