Zobrazit minimální záznam

Design of a Tram Connection Eden - Bohdalec - Michle

dc.contributor.advisorPenc Miroslav
dc.contributor.authorKarch Daniel
dc.date.accessioned2017-04-25T17:40:21Z
dc.date.available2017-04-25T17:40:21Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.identifierKOS-591877024405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68241
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle" je navrhnout systémové propojení tramvajové sítě v oblasti Vršovic a Záběhlic, které zajistí i přímou obsluhu území podél nové tratě a řeší vazby na ostatní druhy dopravy. Byly navrženy 3 varianty, ze kterých byla vybrána optimální výsledná. Všechny varianty zohledňují územní plán i Zásady územního rozvoje a polohu klíčových inženýrských sítí. Dále byla pozornost věnována ochraně životního prostředí a bezpečnosti pěších.cze
dc.description.abstractThe subject of diploma thesis "Design of a Tram Connection TT Eden - Bohdalec - Michle" is suggestion of system connection of tram network in area of Vršovice and Záběhlice, which provides direct service along new track and solves bonds on other means of transport. Final option was chosen from three proposed options. All option are taking account of local plan and principles of regional planning as well as situation of crucial utilities. Attention was also paid to environmental protection and safety of pedestrians.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectměstská hromadná doprava, tramvajová trať, směrové a výškové vedení trati, místní komunikace, bezpečnost provozu, rozvojové územícze
dc.subjectpublic transport, tram track, horizontal and vertical layout of track, local communications, traffic safety, developing areaeng
dc.titleStudie propojení TT Eden - Bohdalec - Michlecze
dc.titleDesign of a Tram Connection Eden - Bohdalec - Michleeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-01-17
dc.contributor.refereeJiřík Filip
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam