Show simple item record

Profile projector measurement

dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorŽáčková Věra
dc.date.accessioned2017-04-25T17:37:21Z
dc.date.available2017-04-25T17:37:21Z
dc.date.issued2017-01-13
dc.identifierKOS-587864367305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68121
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou měření na profilprojektoru. V teoretické části přináší úvod do metrologie a seznámení se základními pojmy. Dále popisuje možnosti měření ve dvou souřadnicích a princip měření na profilprojektoru. V praktické části je představeno použité zařízení a zpracováno měření a to porovnání dvou možných metod měření, zhodnocení způsobilosti procesu a vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidla.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with problematics of profile projector measurement. In theoretical part it provides an introduction to metrology and basic concepts. It also describes 2D measurement options and principle of profile projector measurement. Practice part presents used equipment and there is processed measurement ? comparison of two possible methods, evaluation of process capability and repeatability and reproducibility of measuring device.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStrojírenská metrologie, měření ve dvou souřadnicích, měření na profilprojektoru, způsobilost procesu, opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidlacze
dc.subjectEngineering metrology, 2D measurement, profile projector measurement, process capability, repeatability and reproducibility of measuring device.eng
dc.titleMěření na profilprojektorucze
dc.titleProfile projector measurementeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-06
dc.contributor.refereeMacháček Pavel
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record