Show simple item record

Football Stadium Tribune in Sokolov

dc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorOndrušek Michal
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:53Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:53Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599939105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68063
dc.description.abstractTribuna je projektovaná jako ocelová konstrukce s železobetonovým základovým roštem. Hlavním nosným prvkem je proměnný ocelový I průřez, který tvoří podporu pro přestřešení a tribunu. Síly z hlavního nosníku jsou přenášeny do základové konstrukce pomocí tří řad sloupů, které jsou mezi sebou spojeny příčnými nosníky. Spoj mezi sloupem a hlavním nosníkem je tvořen čepovým spojem. Tuhost konstrukce ve směru příčných nosníků je zajištěna dostatečnou tuhostí celého rámu, především hlavního nosníku. Zavětrování je proto vytvořenou pouze v rovině střechy a zadní podélné části. Rám se pravidelně opakuje po 18 m, každých 6 m je doplněn rámem pomocným, pro zajištění funkčnosti tribuny. Jednotlivé rámy jsou mezi sebou spojeny systémem podélných nosníků. Nosník ve střešní rovině je tvořen svařovaným příhradovým nosníkem. Celý Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených do systému českých norem ČSN ENcze
dc.description.abstractThe tribune is designed as a steel structure with a reinforced concrete foundations. The main load-bearing element is variable steel "I" cross-section which supports roofing and tribune. The forces from the main beam are transmitted to foundations by three rows of colums, which are connected to each other by beams. The connection between column and main beam is made by pin joint. This frame provides sufficient stability. Bracing is placed in roof and rear longitudinal section. The frame is periodically placed by 18 meters, every 6 meters there is additional construction to provide the functionality of tribune. The frames are connected by a system of longitudinal beams. The beam in the roof section is made by welded truss. The calculation is realized in terms of the European norms established in the system of the Czech norms ČSN EN.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectocelová konstrukce,tribuna,proměnný I průřez,příhradový nosník,čepový spojcze
dc.subjectsteel structure,tribune,variable I cross-section,truss,pin jointeng
dc.titleTribuna fotbalového stadionu v Sokolověcze
dc.titleFootball Stadium Tribune in Sokoloveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeGregor Dalibor
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record