Show simple item record

Effect of type of wood and aditives on WPC propertiesdc.contributor.advisorJerman Miloš
dc.contributor.authorČermoch Tomáš
dc.date.accessioned2017-04-25T17:31:54Z
dc.date.available2017-04-25T17:31:54Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599775505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67906
dc.description.abstractTato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, které byly dodané firmou PERWOOD. Dodané byly 3 různé druhy materiálů, na všech budou provedeny stejné zkoušky a výsledky poté porovnány.cze
dc.description.abstractThis work is dedicated to the search topic WPC. There is described the production technology, the composition of the mix and also the final use of manufactured elements. The second part describes the tests that were conducted on specimens that were supplied by PERWOOD. Supplied were 3 different types of material at all will be performed the same test and the results then are compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWPC, dřevo, plast, kompozitcze
dc.subjectWPC, wood ,plastic,composite,.eng
dc.titleVliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPCcze
dc.titleEffect of type of wood and aditives on WPC propertieseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeKrejsa Marek
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record