Show simple item record

Feedback control of ventilator with simulators of live functions

dc.contributor.advisorRožánek Martin
dc.contributor.authorKrálová Vladislava
dc.date.accessioned2017-02-28T09:03:42Z
dc.date.available2017-02-28T09:03:42Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-762053647005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67640
dc.description.abstractCílem této práce je demonstrace automatického řízení ventilátoru se simulátory životních funkcí a realizace zpětnovazebního řízení ventilátoru. Ventilátor Avea podporuje automatizovaný systém CLiO2, který upravuje koncentraci kyslíku v krvi na základě kontinuálního měření saturace. Tento ventilátor jsme propojili s pacientským simulátorem HPS, který je schopný vykazovat zpětnou vazbu. Na základě provedeného propojení přístrojů jsme pacientovi přivodili dvě úrovně závažnosti desaturace. Ačkoliv se zpožděním, ventilátor na změnu saturace reagoval optimálními koncentracemi kyslíku. Saturace se pacientovi ustálila v cílových hodnotách do dvou až tří minut po ukončení působení desaturace.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is demonstration automatic control ventilator with simulators of life functions and realize of feedback control ventilator. Ventilator Avea supports automated system CLiO2 that regulates concentration of oxygen in the blood based on the continuous measurement saturation. This ventilator we connected with a patient simulator HPS, which is capable of exhibiting feedback. Based on an interconnection appliances we inflicted to patient two levels of severity of desaturation. Although with delay, ventilator on the change of the saturation responded optimal concentrations of oxygen. Saturation had stabilized in target values within two to three minutes after the end application of desaturation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUmělá plicní ventilace, zpětná vazba, automatizovaný systém, desaturacecze
dc.subjectArtificial lung ventilation, feedback, automated system, desaturationeng
dc.titleZpětnovazební řízení ventilátoru se simulátory životních funkcícze
dc.titleFeedback control of ventilator with simulators of live functionseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-16
dc.contributor.refereeMayer Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record