Show simple item record

Symmetry of Gait in Parkinson Disease

dc.contributor.advisorVítečková Slávka
dc.contributor.authorŠebek Jakub
dc.date.accessioned2017-02-28T08:59:10Z
dc.date.available2017-02-28T08:59:10Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864804205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67475
dc.description.abstractCílem této práce bylo analyzovat vliv Parkinsonovy choroby na symetrii chůzi pomocí výpočtu indexů symetrie. Chůze byla zaznamenána pomocí přenosného systému od firmy Xsens během prodlouženého TUG testu. V prostředí programu Matlab byly implementovány algoritmy pro výpočet indexů symetrie z naměřených dat gyroakcelorometrickými senzory. Aplikací výpočtu na data naměřená na kontrolní skupině a pacientech s Parkinsonovou chorobou byly vypočteny indexy symetrie chůze. Vypočtené hodnoty indexů symetrie následně byly statisticky zpracovány v prostředí programu Matlab. Výsledky hypotéz potvrzují signifikantní rozdíl mezi hodnotami indexů symetrie osob kontrolní skupiny a osob nepobírajících léčivo při použití segmentační metody výpočtu. Rozdíly týkající se medikované skupiny osob vyšly neprůkazně na 95 % intervalu spolehlivosti, pro jejich potvrzení bylo potřeba interval spolehlivosti snížit na 90 %. Při použití diskrétní metody jednoho parametru se nepodařilo zjistit žádný signifikantní rozdíl mezi všemi třemi skupinami.cze
dc.description.abstractThe goal of this study was to analyze an influence of Parkinson´s disease on symmetry of gait by computing symmetry index. Gait was recorded by portable system developed by Xsens company during extended TUG testing. There were created algorithms in the environment of Matlab program. These algorithms are capable of computing symmetry indexes from sensor data. Symmetry indexes were computed by applying of these programs on data collected from healthy individuals and patients suffering by this disease. Statistic testing was applied od symmetry indexes, after there computing. Results of Wilcox testing proves significant difference between control group and group of patients without medication. Differences concerning the medicated group of people came inconclusively at the 95% confidence interval for confirmation were needed confidence interval reduced to 90%. When using a discrete method of one parameter failed to detect any significant difference between the three groups.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectParkinsonova choroba, gyroakcelerometr, TUG, index symetrie, symetrie, chůzecze
dc.subjectParkinson´s disease, gyroakcelerometer, TUG, symmetry index, symmetry, gaiteng
dc.titleAnalýza symetrie chůze osob s Parkinsonovou choroboucze
dc.titleSymmetry of Gait in Parkinson Diseaseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-07-01
dc.contributor.refereeDaniel Matej
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record