Show simple item record

Quality Evaluation of Image of Sign Language Speaker

dc.contributor.advisorBernas Martin
dc.contributor.authorBashkatova Daria
dc.date.accessioned2017-02-16T13:52:02Z
dc.date.available2017-02-16T13:52:02Z
dc.date.issued2017-01-10
dc.identifierKOS-587864664505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67304
dc.description.abstractTato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu různých objektivních metod a metrik byla zvolena a podrobně zpracována metrika MSSIM. Daná metrika se používá při návrhu a realizaci objektivní metody hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka. Nakonec teoretická část se uzavře řešením dělení sledovaného obrazu s mluvčím znakového jazyka na oblastí zájmu neslyšících. V praktické části práce se navrhne, následovně se realizuje a ověří objektivní metoda hodnocení kvality videosekvence mluvčího znakového jazyka. K naprogramování metody je použito prostředí MATLAB. Metoda k získání výsledných hodnot používá metriku MSSIM, toleruje lidský zrakový system a bere v úvahu dělení obrazu na oblasti zájmu. Navržená metoda je otestována pomocí série videosekvencí, které obsahují mluvčího znakového jazyka. Videosekvence mají různou bitovou rychlost a nastavené parametry. Na výstupu výsledné hodnoty těchto testů jsou porovnány s původními subjektivními testy, které taky slouží ke kalibraci metody.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis is in its theoretical foundation dedicated to dismantling the model of the human visual system HVS, which is taken into account in the proposed method to evaluate image quality of sign language speaker. After searching through the entire overview of different methods and objective metrics, MSSIM metric was chosen and elaborated. This metric has been used to design and implement an objective evaluation method for image quality of a sign language speaker. Finally, the theoretical part was closed with the solution of dividing a picture into areas of interest of sign language speaker. In the practical part of the work a method for evaluating the quality of a movie with a sign language speaker was suggested, subsequently verified and realised. To program this method was used MATLAB. The method to obtain final values was using a MSSIM metric, that tolerates human visual system and takes into account the division of the image and the area of interest. The proposed method is tested on series of movies that include sign language speaker. Movies have different bit rate and setable parameters. The output of resulting values fromf these tests is compared with the original subjective tests, which also serves to calibrate the method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSSIM, MSSIM, objektivní hodnocení kvality obrazu, MATLAB, ROI, znakový jazyk, videosekvence, obrazová kompresecze
dc.subjectSSIM, MSSIM, objective quality assessment, MATLAB, ROI, sign language, movie, image compressioneng
dc.titleHodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazykacze
dc.titleQuality Evaluation of Image of Sign Language Speakereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeŠvachula Zdeněk
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record