Show simple item record

Surfaces for car bodies modelling

dc.contributor.advisorLinkeová Ivana
dc.contributor.authorKomkov Valentin
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:22Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:22Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.identifierKOS-695600338005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66556
dc.description.abstractPráce se zabývá základními principy modelování a napojování NURBS (neuniformní racionální B-spline) ploch obecného tvaru vhodných pro aplikaci v automobilovém průmyslu. Teoretická část obsahuje jak potřebné definice z oblasti počítačové grafiky a geometrie (NURBS křivky a plochy, geometrická a parametrická spojitost napojení křivek a ploch obecného tvaru), tak také vysvětlení důležitých pojmů používaných v automobilového průmyslu (A-Class modelování, plocha vysoké kvality, plynulý přechod mezi plochami, statická a dynamická kontrola kvality přechodů mezi plochami). Dále jsou uvedena pravidla kvalitního plošného modelování vyvinutá v automobilovém průmyslu a inženýrské požadavky na výsledný model. V praktické části práce jsou tato pravidla a inženýrské požadavky aplikovány při vytvoření 3D modelu karosérie automobilu v systému Autodesk Alias Automotive.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the basic principles of modeling and connecting freeform NURBS (non-uniform rational B-spline) surfaces suitable for application in automotive industry. The theoretical part contains both the necessary definitions of computer graphics and geometry (NURBS curves and surfaces, geometric and parametric continuity of freeform curves and surfaces) and an explanation of important terms used in the automotive industry (A-Class modeling, high quality surface, smooth connection between surfaces, static and dynamic connection quality control between surfaces). The rules for quality surface modeling developed in the automotive industry and engineering requirements for the final model are here listed, too. In the practical part these rules and engineering requirements are applied and 3D model of a car body in Autodesk Alias Automotive is created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNURBS křivka, NURBS plocha, tečnost, křivost, torze, parametrická spojitost, geometrická spojitost, A-Class modelování (A-Class plocha, B-Class plocha, C-Class plocha).cze
dc.subjectNURBS curve, NURBS surface, tangency, curvature, torsion, parametric continuity, geometric continuity, A-Class modeling (A-Class surface, B-Class surface, C-Class surface).eng
dc.titleModelování ploch pro automobilové karosériecze
dc.titleSurfaces for car bodies modellingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereeHlavová Marta
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record