Show simple item record

Validation of computational code on an experiment during flooding of the fuel bundle in the early stage of developing of a severe accident

dc.contributor.advisorŽelezný Václav
dc.contributor.authorForejtová Andrea
dc.date.accessioned2016-10-17T08:50:18Z
dc.date.available2016-10-17T08:50:18Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifierKOS-695600108505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66479
dc.description.abstractJednou z forem prevence těžkých havárií je provádění bezpečnostních analýz. K tomuto účelu se využívají i výpočtové kódy, které simulují průběh a následky takových událostí. Důležitým předpokladem použití takového kódu je zajištění dostatečné důvěryhodnosti jeho modelů pro predikci průběhu těžké havárie z hlediska termohydrauliky, oxidace, přenosu tepla, a dalších. Výpočtový kód MELCOR je v případě této práce využit pro predikci zdrojového členu vodíku, který vzniká jako produkt exotermické oxidační reakce palivového pokrytí s vodní párou za vysokých teplot. Před samotnou simulací průběhu experimentu je provedena modifikace vstupního souboru z podmínek experimentu QUENCH-01 pro experiment QUENCH-06. Součástí práce je rovněž teoretický rozbor dějů probíhajících v časné fázi rozvoje těžké havárie uvnitř tlakové nádoby reaktoru s důrazem na vysokoteplotní oxidaci zirkoniových slitin.cze
dc.description.abstractPerforming safety analyses is one way to prevent occurrence of severe accidents. Computer codes are used to simulate progress and consequences of such events. They should be adequately validated in terms of thermohydraulics, oxidation, heat transfer etc. In this thesis, a computer code MELCOR is used to predict the hydrogen source term. Hydrogen is produced during exothermic oxidation reaction of fuel cladding with water vapour at high temperatures. Before the simulation of the experiment is conducted, modication of the input le, which consists of conditions change from experiment QUENCH-01 to QUENCH-06, is made. The first part of the thesis introduces the phenomena occurring during the early phase of severe accident progression. High-temperature oxidation of zirconium alloys, which are used as material of fuel cladding, is described in detail.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectjaderná bezpečnost, těžká havárie, vysokoteplotní oxidace, zirkoniové slitiny, kód MELCOR, QUENCH experimentycze
dc.subjectnuclear safety, severe accident, high-temperature oxidation, zirconium alloys, MELCOR code, QUENCH experimentseng
dc.titleValidace výpočtového kódu na experimentu při zaplavení palivového svazku v časné fázi rozvoje těžké haváriecze
dc.titleValidation of computational code on an experiment during flooding of the fuel bundle in the early stage of developing of a severe accidenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-07-01
dc.contributor.refereeDuspiva Jiří
theses.degree.disciplineJaderná energetická zařízenícze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeJaderná energetická zařízenícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record