Show simple item record

Increasing of Railways Importance for Transport Service in Rokycany Region

dc.contributor.advisorJavořík Tomáš
dc.contributor.authorPurkart Pavel
dc.date.accessioned2016-10-17T08:47:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:47:54Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-597055246705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66426
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá posílením významu železniční dopravy na Rokycansku. Cílem práce je nejprve analýza přepravních proudů v oblasti. Těžištěm práce je návrh organizačních opatření v železniční a autobusové dopravě. Tato organizační opatření mají výrazně posílit význam železniční dopravy v regionu. V práci jsou také zhodnoceny přínosy, které navržená organizační opatření přinášejí.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the increasing of railways importance in Rokycany Region. The aim of the thesis is the analysis of transport interactions in the region at first. Organizational measures in the public railway and bus transport are the most important part of this thesis. The organizational measures should improve the importance of railway transport in the region. There are evaluated benefits, which the suggested organizational measures bring, too.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectželeznice, integrovaná doprava, Rokycansko, dopravní obslužnost, traťový úsek Plzeň - Kařez, traťový úsek Rokycany - Příkosice, traťový úsek Chrást u Plzně - Radnicecze
dc.subjectrailway, integrated transport, Rokycany region, transport service, track section Plzeň - Kařez, track section Rokycany - Příkosice, track section Chrást u Plzně - Radniceeng
dc.titlePosílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanskacze
dc.titleIncreasing of Railways Importance for Transport Service in Rokycany Regioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeBeneš Jan
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record